Kayela Bridge
Kayela Bridge
Year: Jr.
Hometown: Woodbridge, Va.