Football vs. Southwestern University-Nov. 16, 2013